Rekrutacja do Grupy Roboczej Architektura i Design: Grafik

Wyspa Sobieszewska

Jeśli pasjonuje Cię projektowanie terenu, nowe idee urbanistyczne, rozwój miast i chciałbyś włączyć się w projektowanie miasteczka zlotowego dla 40 000 skautów ze 160 krajów świata – stanowisko grafika w Grupie Roboczej Architektura i Design Zespołu Projektu Jamboree 2023 jest dla Ciebie! Aplikuj do 23.59 31.12.2016 na mail: rekrutacja@jpt.zhp.pl.

Co powinieneś umieć? Modelować 3D i renderować pliki (w programach np. 3ds Max, Sketch Up, V-Ray), obrabiać graficznie rendery (w programach np. Photoshop, Adobe Illustrator), być  dyspozycyjny w terminie: 6-8.01.2017r.

POBIERZ PEŁNE OGŁOSZENIE. 

Sposób aplikacji:

Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 31-12-2016 r. i powinna zawierać:

1. Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl), z podaną datą urodzenia kandydata, przydziałem służbowym do jednostki ZHP stopniem instruktorskim i informacją nt. znajomości języków (prosimy podać nazwę języka oraz określić poziom jego znajomości wg skali Rady Europy, tj. od A1 do C2);

2. List motywacyjny, nie dłuższy niż 4 akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności oraz przesłanki, dla których składana jest aplikacja;

Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@jpt.zhp.pl, z nazwą grupy roboczej umieszczoną w temacie wiadomości. Należy pamiętać o załączeniu klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Cała treść ogłoszenia rekrutacyjnego: POBIERZ.