Nowy Most na Wyspę Sobieszewską!

17 września na Wyspie Sobieszewskiej dokonano wbicia pierwszych łopat pod budowę mostu w Sobieszewie. Inwestycja, której koszt to 57 mln złotych, finansowana jest z budżetu Miasta Gdańsk, Gminy Pruszcz Gdański oraz z środków rządowych. Dzięki niej, skauci ze 160 krajów świata, którzy mogą przyjechać do Gdańska na Światowe Jamboree Skautowe dostaną się na Wyspę szybko i bezpiecznie.

W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, posłanka PO Małgorzata Chmiel, naczelnik ZHP Małgorzata Sinica, prezydent Paweł Adamowicz, wojewoda Dariusz Drelich, Ryszard Nowak (Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska), Beata Dunajewska (radna RMG).

Podczas uroczystości podpisano także Porozumienie na rzecz Wyspy Sobieszewskiej, w którym Miasto Gdańsk, ZHP i Mieszkańcy deklarują wspólne cele jej rozwoju.

Wspólnymi siłami w pełnym porozumieniu i partnerstwie będziemy działać na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej ukierunkowanego na:

  • integrację jej mieszkańców, budowanie zaufania i zaangażowania społecznego w sprawy lokalne,
  • spójność, kompleksowość i komplementarność działań infrastrukturalnych, społecznych oraz promocyjnych,
  • wzmocnienie roli Wyspy Sobieszewskiej jako miejsca atrakcyjnego, rodzinnego wypoczynku mieszkańców Gdańska oraz turystów,
  • tworzenie innowacyjnych pomysłów na synergiczne prowadzenie małych działalności gospodarczych oraz przedsięwzięć społecznych,
  • promowanie historii Wyspy oraz pielęgnowanie jej tożsamości, przyrody, naturalnych zasobów oraz dbanie o jej estetykę,
    zwiększanie szans mieszkańców Wyspy, w szczególności młodzieży na rynku pracy, poprzez nabycie nowych kompetencji, w tym językowych i umiejętności zawodowych,
  • rozwoju żeglarstwa oraz promocji szlaków wodnych, na których Wyspa Sobieszewska będzie atrakcyjnym przystankiem,
    przygotowania Wyspy do przyjęcia uczestników Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających: Stulecia ZHP w 2018 r. i Europejskiego Jamboree w 2021 r.