KONTAKT

NASZE BIURA

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Główna Kwatera ZHP 
Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
Polska
office@jpt.zhp.pl

Biuro kandydatury, Gdańsk
Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk
Polska

Koordynator, Biuro kandydatury
Aleksandra Kurek
tel. +48 22 339 06 49
fax +48 22 339 06 06
mob. +48 601 278 687
office@jpt.zhp.pl

Przewodniczący Komitetu Sterującego
Krzysztof Budziński

Szef Zespołu Projektu „Jamboree 2023”
Karol Gzyl

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
Koordynator ds. Jamboree 2023

Długi Targ 39/40/106
80-831 Gdańsk
Polska

Koordynator Urzędu Miejskiego ds. Jamboree 2023
Łukasz Kłos
tel.: +48 58 526 81 18
lukasz.klos@gdansk.gda.pl, jamboree@gdansk.gda.pl