ZESPÓŁ

MIESZANKA POKOLEŃ, DOŚWIADCZEŃ I WYOBRAŹNI

Naszym celem jest przygotowanie do rozpatrzenia przez Światową Konferencję Skautową najbardziej atrakcyjnej oferty organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2023. Z tego powodu ZHP, władze Miasta Gdańska, rząd oraz nasi partnerzy z biznesowi i inne organizacje pozarządowe wspólnie pracują nad przygotowaniem polskiej kandydatury.

Z naszego punktu widzenia, sprawne zarządzanie projektem oraz dobrze przygotowany i wdrażany plan działań to najważniejsze czynniki, które mogą zaważyć na powodzeniu kandydatury.

W celu nadzorowania Etapu Kandydowania oraz by wykonywać czynności związane z przygotowaniami oraz promocją oferty Polski utworzyliśmy kilka agend. Najważniejszą z nich jest Komitet Sterujący. Zespół Projektu Jamboree wykonuje działania organizacyjne i promocyjne, bezpośrednio współpracując ze swoim odpowiednikiem w strukturach Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Komitet Organizacyjny jest ciałem konsultacyjnym dla Komitetu Sterującego i platformą współpracy w celu zaimplementowania Gwarancji Rządowych.

Ponad 150 osób jest zaangażowanych w proces przygotowywania i promocji polskiej kandydatury, której najważniejszą część tworzy zespół ponad stu instruktorów-wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego.

Jesteśmy dumni z tego, że w codziennych działaniach możemy liczyć na wsparcie kilkunastu pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

NASZE DOKONANIA

0
godzin
PRACY
0
km
W PODRÓŻY
0
plików
NA DYSKACH

KOMITET STERUJĄCY

Krzysztof Budziński

(Szef Komitetu Sterującego)

Paweł Chmielewski

(Skarbnik)

Jacek Smura
Małgorzata Sinica

(Naczelnik ZHP)

Justyna Sikorska
Grzegorz Woźniak
Inga Rusin-Siwiak
Karol Gzyl

(Szef Zespołu Projektowego )

Emilia Kulczyk-Prus
Wojciech Jurkowski
Rafał Bednarczyk
null
null
null

ZESPÓŁ PROJEKTU JAMBOREE

Zespół przygotowujący kandydaturę ZHP składa się z około 120 wolontariuszy – instruktorów harcerskich, specjalistów w swoich dziedzinach. Pracują oni w 9 grupach roboczych. Członkowie JPT to osoby z bogatym doświadczeniem i kompetencjami, a jednocześnie otwarte na nowe wyzwania i wiedzę. Grupy robocze zarządzane są prze liderów, którzy nie tylko koordynują pracę, ale także motywują, zarażają pomysłem i entuzjazmem.

MIASTO GDAŃSK

Urząd Miasta Gdańsk powołał w swoich strukturach zespół ds.. Jamboree 2023. Jest on odpowiedzialny za koordynowanie działań miasta i jednostek miejskich w ramach przygotowań do organizacji zlotu. Pracami zespołu zarządza pan Łukasz Kłos.

Zastępca Prezydenta Miasta, Piotr Grzelak, pełni funkcję pełnomocnika miasta ds. Jamboree.

GRUPY ROBOCZE