PROGRAM

Planujemy, że zajęcia programowe podczas Światowego Jamboree Skautowego w Polsce będą opierały się na metodzie harcerskiej. Istotne jest również, że będą nawiązywały do problemów globalnych, które mogą dotyczyć uczestników zlotu (młodzież w wieku 14-18 lat). Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjny i nowoczesny sposób, podczas warsztatów skauci zdobędą nowe umiejętności oraz przyczynią się do rozwoju światowego ruchu skautowego.

W zajęciach programowych duży nacisk zostanie położony na różnorodność uczestników, czas spędzony w podobozach, uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji oraz przeżycie przygody w lokalnym środowisku.

WIĘCEJ O PROGRAMIE EDUKACYJNYM

Program Światowego zlotu Jamboree jest tworzony w oparciu o  politykę oraz wytyczne Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

Zarys programu wraz z celami wychowawczymi, głównymi założeniami programowymi oraz szkicem harmonogramu zlotu zostaną zaprezentowane Światowemu Komitetowi Skautowemu dwa lata przed jamboree. Treść zarysu programu będzie tworzona przy współpracy członków Światowego Komitetu Skautowego oraz Światowego Biura Skautowego, aby zagwarantować, że program zlotu nawiązuje do innych projektów programowych WOSM i jest z nimi zgodny.

KRĄG ISKIER

icon
icon

OBUDŹ SIĘ!

Obudź się i odkryj iskrę w sobie
icon
icon

POMYŚL?

Spójrz dookoła i pomyśl, co możesz zrobić dla świata
icon
icon

DZIAŁAJ I ZOSTAW ŚLAD

Jesteś iskrą, działaj posługując się umiejętnościami w miejscach, gdzie zmiana jest potrzebna. Pozostaw po sobie ślad!

ZAJĘCIA PROGRAMOWE PODCZAS ŚWIATOWEGO JAMBOREE SKAUTOWEGO POWINNY

  • być oparte na metodzie harcerskiej
  • nawiązywać do problemów globalnych, które dotyczą uczestników zlotu
  • być zróżnicowane, aby nawiązać do wszystkich zainteresowań uczestników
  • być zarówno wychowawcze jak i atrakcyjne
  • być nowoczesne oraz nawiązywać do rozwoju Światowego Ruchu Skautowego

W PROGRAMIE ŚWIATOWEGO JAMBOREE SKAUTOWEGO POWINNY ZAWIERAĆ SIĘ

  • Światowa wioska rozwoju (Global Development Village), która powinna być zorganizowana w ścisłej współpracy z Światowym Biurem Skautowym.
  • Zajęcia, w których duży nacisk zostanie położony na różnorodność uczestników, co da im możliwość poznania innych kultur, światopoglądów i doświadczeń.
  • Zajęcia zachęcające zarówno do praktykowania jak i zastanowienia się nad własną wiarą oraz do poznania innych religii.
  • Możliwość spędzania czasu w podobozach.