Czym jest skauting?

Skauting jest oddolnym ruchem edukacyjnym, który tworzą młodzi ludzie. Światowy skauting jest dzisiaj konfederacją 164 narodowych organizacji skautowych, które tworzą sieć ponad 40 mln skautów (dziewcząt i chłopców), skupionych w ponad 1 mln drużyn skautowych. Na całym świecie ponad 7 milionów skautów to dorośli wolontariusze, którzy prowadzą drużyny i wspierają młodych ludzi w ich wszechstronnym rozwoju.

Skauting działa w ponad 200 krajach i terytoriach. Ponad miliard ludzi na świecie było skautami. Do skautingu należały bądź należą znane osobistości życia publicznego z całego świata.

Początki skautingu sięgają roku 1907, kiedy Robert Baden-Powell na angielskiej Wyspie Brownsea zorganizował eksperymentalny obóz dla 20 chłopców, na którym przetestował opracowaną przez siebie metodę wychowawczą.

W styczniu 1908 r. Baden-Powell wydał pierwszą edycję „Skautingu dla chłopców”. Podręcznik okazał się wielkim sukcesem, jego nakład przekroczył 100 mln egzemplarzy, co spowodowało, że stał się jedną z najlepiej sprzedających się książek wszechczasów. Intencją Baden-Powella było stworzenie  metody wychowawczej, którą mogłyby przyjąć już działające brytyjskie organizacje, takie jak Brygady Chłopięce czy YMCA. Dużym zaskoczeniem był fakt samodzielnego organizowania się młodzieży w drużyny skautowe, które stały się największym dobrowolnym ruchem młodzieżowym na świecie.

Pierwsza wojna światowa na chwilę wstrzymała dynamiczny rozwój skautingu i spowodowała pewne przedefiniowanie jego celów. Baden-Powell olbrzymi nacisk położył na budowanie ruchu młodych ludzi, którzy potrafią pokojowo współpracować dla dobra swoich krajów, z myślą o braterstwie i pokoju wśród narodów świata. Temu wychowaniu dla pokoju służy odbywające się od 1920 roku Światowe Jamboree Skautowe.

Pierwsze Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w Olympia Hall w Londynie – wzięło w nim udział ponad 8 000 skautów z kilkunastu krajów świata. Jamboree udowodniło (i udowadnia przez cały czas), że młodzi ludzie z różnych krajów mogą spotkać się razem i bez względu na rasę, narodowość i religię potrafią wspólnie działać na rzecz budowania pokoju na świecie.

Dzięki unikalnemu połączeniu przygody, nauki i zabawy skauting nieprzerwanie dostosowuje swoje formy działania do realiów zmieniającego się świata oraz różnych potrzeb i zainteresowań młodych ludzi na całym świecie. Skauting jest dla młodych ludzi ciągłą inspiracją do bycia aktywnymi obywatelami wspólnot lokalnych i obywatelami świata. Skauting pomaga młodym ludziom tworzyć lepszy świat.