CZYM JEST JAMBOREE?

LUDZIE PODAJĄ RÓŻNE ZNACZENIA DLA TEGO SŁOWA, ALE OD TEGO ROKU „JAMBOREE” BĘDZIE MIAŁO OKREŚLONE ZNACZENIE. BĘDZIE ONO ZWIĄZANE Z NAJWIĘKSZYM ZGROMADZENIEM MŁODYCH LUDZI, JAKIE KIEDYKOLWIEK MIAŁO MIEJSCE.

 

Naczelny Skaut Świata sir Robert Baden-Powell of Gilwell w trakcie I Światowego Jamboree Skautowego w Olympia Hall, Londyn, 1920 r.

JAMBOREE

THE WORLD SCOUT JAMBOREE (ŚWIATOWE JAMBOREE SKAUTOWE)

Światowe Jamboree Skautowe jest najważniejszym wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wymyślonym dla młodych ludzi w wieku od 14 do 18 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych. WOSM to najliczniejsza organizacja pozarządowa na świecie, która zrzesza kilkadziesiąt milionów ludzi.

CO CZTERY LATA W INNEJ CZĘŚCI ŚWIATA

Światowe Jamboree Skautowe jest organizowane przez narodową organizację skautową – członka WOSM (w Polsce jest nim Związek Harcerstwa Polskiego), która została wybrana przez Światową Konferencję Skautową.

40 000 uczestników, 65 000 odwiedzających, dwa tygodnie atrakcyjnego programu edukacyjnego, młodzi ludzie z ponad 160 krajów, wszystkie rasy i religie, uniwersalny wymiar jamboree, jako miejsca, gdzie w realnym działaniu wypełnia się idea „pokoju i braterstwa ponad narodami” – to wszystko sprawia, że zorganizowanie Światowego Jamboree Skautowego jest wyjątkowym wyzwaniem i  przygodą, do udziału w której serdecznie Cię zapraszamy!

Od 1920 roku jamboree wędruje po krajach i kontynentach. W Europie Środkowej ostatnie jamboree odbyło się w 1933 roku na Węgrzech. Polska nigdy nie była gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego. Najbliższe edycje jamboree odbędą się w 2015 roku w Japonii i w 2019 roku
w Stanach Zjednoczonych.

Wędrówka jamboree przez kontynenty sprzyja naszej kandydaturze. Przychodzi czas na jamboree Młodej Europy – jamboree w Polsce. Wspólnie możemy sprawić, że to marzenie stanie się rzeczywistością.

LIDERZY POKOLENIA JUTRA

Światowe Jamboree Skautowe jest unikalną okazją do promowania wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka do odgrywania ważnych ról w społecznościach lokalnych, narodowych i we wspólnocie międzynarodowej.

Narodowe organizacje skautowe wysyłają na jamboree reprezentacje, których podstawę tworzą 10-osobowe zastępy. Cztery zastępy to 40-osobowa drużyna skautowa. Każda drużyna uczestniczy
w programie modułowym w miasteczku jamboree, ceremoniach i programie wieczornym oraz wycieczkach i zajęciach odbywających się poza terenem jamboree.

Do udziału w jamboree uczestnicy – skauci w wieku 14-18 lat – przygotowują się co najmniej 1,5 roku, poznając kulturę kraju-gospodarza, zbierając fundusze oraz realizując zadania związane z programem jamboree. Proces przygotowań w każdym kraju koordynowany jest przez powoływaną przez zarząd narodowej organizacji skautowej komendę reprezentacji. To właśnie ta grupa kilkunastu instruktorów określa szczegółowe zasady rekrutacji tak by w jamboree mogli wziąć udział skauci ze wszystkich regionów kraju, zarządza procesami logistycznymi oraz wspiera drużynowych w przygotowaniach. W trakcie trwania jamboree komenda reprezentacji odpowiada za działanie namiotu narodowego w Światowym Centrum Skautowym, które jest miejscem prezentacji dorobku kulturalnego, naukowego i skautowego wszystkich krajów biorących udział w jamboree.