Konferencja Regionu Interamerykańskiego w Houston

Zespół Projektu Jamboree nie traci rozpędu i opowiada o kandydaturze Polski, ZHP i Gdańska do organizacji Światowego Jamboree Skautowego na całym świecie! Delegacja ZHP uczestniczyła w odbywającej się w dniach 25-29 października 26. Konferencji Regionu Interamerykańskiego w Houston, w stanie Texas (USA).

Konferencja była świetną okazją do prezentacji naszej wizji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku delegatom ze wszystkich uczestniczących w wydarzeniu krajów. Na spotkaniach bilateralnych omawialiśmy gwarancje rządowe dotyczące wiz, opowiadaliśmy o Polsce, Gdańsku i Wyspie Sobieszewskiej, kosztach podróży… Świetnie zostały odebrane Misie w mundurze ZHP, które dostała każda z organizacji od naszych zuchów, z okazji ich 100 urodzin.

Konferencja rozpoczęła się od dnia warsztatów i kolacji powitalnej, na której mowę wygłosił Mike Fossum, skaut i astronauta. Kolejne dni były pełne obrad, głosowań oraz spotkań. Atrakcją była wycieczka do siedziby kontroli lotów kosmicznych NASA. Podczas wieczoru międzynarodowego wszystkim uczestnikom smakowały nasze pierogi, bigos i ciasta, a krakowiaka i poloneza zatańczył polonijny zespół Wawel. Zespół Projektu Jamboree 2023 wystąpił tego wieczoru w kaszubskich strojach.

Kandydaturę Polski i ZHP na konferencji w Houston wspierali chargé d’affaires RP w USA Minister Maciej Pisarski, konsul RP w Los Angeles Pan Ignacy Żarski i Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak.

Następny przystanek: Konferencja Regionu Arabskiego

Be the spark and pass it on!