NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego na Wyspie Sobieszewskiej?

Unikalne w skali całego kraju warunki krajobrazowe – bezpośrednia bliskość morza, lasu Mierzei Wiślanej oraz terenów pól i pastwisk powoduje, że możliwe jest ulokowanie na Wyspie miasteczka jamboree. Wyspa wygrała w prowadzonej przez kilkanaście miesięcy krajowej procedurze wyboru terenu.

Kto przyjedzie na jamboree, jeżeli będzie ono w Gdańsku?

W jamboree biorą udział reprezentacje ponad 160 krajów i terytoriów, skauci w wieku 14-17 lat oraz międzynarodowa grupa wolontariuszy obsługujących jamboree. Jamboree generuje także dodatkowy ruch turystyczny na poziomie 65.000 gości odwiedzających zlot.

Gdzie dokładnie będzie odbywało się jamboree?

Miasteczko jamboree zostanie ulokowane na ponad 300 ha pól i pastwisk w środkowej części Wyspy, z obsługą komunikacyjną od ul. Boguckiego i Przegalińskiej. Wykorzystywane będą obydwa mosty na Wyspę. Część zajęć programowych będzie odbywało się w lesie nadmorskim oraz na plaży. Codziennie 12.000 uczestników będzie opuszczało miasteczko jamboree, by udać się na zajęcia programowe odbywające się w historycznym centrum Gdańska oraz na Kaszubach.

Czy jamboree będzie bezpiecznym wydarzeniem?

Władze państwowe, samorządowe oraz ZHP dołożą wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo na jamboree. Już dzisiaj blisko współpracujemy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, aby zaplanować to wydarzenie w najlepszy sposób. Ze względu na obecność młodzieży, dla której Jamboree jest organizowane będzie to wydarzenie bezalkoholowe.

Czy jamboree będzie uciążliwe dla mieszkańców?

Przygotowanie i przeprowadzenie tak dużego wydarzenia zawsze powoduje pewne komplikacje dla mieszkańców, dlatego już dzisiaj rozpoczęliśmy szczegółowe przygotowania. Mieszkańcy muszą się liczyć przede wszystkim z utrudnieniami komunikacyjnymi w trakcie jamboree, spowodowanymi dużym ruchem autokarowym generowanym przez uczestników oraz turystów. Rolą organizatorów będzie takie zaplanowanie zlotu, by nie zakłócił on zwykłego funkcjonowania Wyspy Sobieszewskiej oraz by jamboree nie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne Wyspy.

Czy są planowane inne wydarzenia poprzedzające jamboree?

Pomimo tego, że decyzja w sprawie przyznania prawa do organizacji Jamboree zostanie podjęta przez Światową Konferencję Skautową w sierpniu 2017 r., już dzisiaj wiadomo, że na Wyspie Sobieszewskiej dla około 10.000 uczestników odbędzie się zlot ZHP w roku 2018. Jeżeli decyzja Konferencji będzie pozytywna, Gdańsk będzie także gospodarzem europejskiego jamboree dla ok. 20.000 uczestników w roku 2021.